Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik
09.12.2016  
 
      22.11.2016 tarihli KHK/678 karar nolu 2, 15, Ek Madde 1 gereğince; Özel veya resmi, her türlü konaklama, dinlenme bakım ve tedavi tesisleri ve işyerleri ile konutlarda geçici veya sürekli olarak kalanlar, oturanlar, çalışanlar ve ayrılanlar, günübirlik kiralanan evler ile araç kiralayan gerçek ve tüzel kişilerin kimliklerinin tespiti ve bildirilmesi bu kanun hükümlerine göre yapılır denilmektedir.
       Bu nedenle otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, günübirlik kiralanan evler, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinin sorumlu işleticileri, bu yerlerde ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece, yerli veya yabancı herkesin kimlik ve geliş-ayrılış kayıtlarının, örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak, genel kolluk örgütlerinin denetlemesi için her an hazır bulundurmak zorunludur.
       Yukarıda belirtilen işletme ve günü birlik kiralanan ev, bekar odaları, kiralık araç işyeri sahipleri; 26.09.2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Hükümlerince Kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmamaları durumunda, on bin (10.000) Türk Lirası, anlık veri göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanların beş bin (5.000) Türk Lirası ile cezalandırılır, bu kanunla verilen idare para cezaları tebliğinden itibaren 1 ay içinde ödenir. İşlenen bir suçun gizlenmesi amacıyla bilgilerin yok edilmesi halinde işletme ruhsatı iptal edilir.
       Bu nedenle vatandaşlarımızın 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununda geçen konulara riayet ederek mağduriyet yaşamamaları hususunda;
         Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
 
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • BİMER
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • PEKAY
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü