Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Alt İşveren İşçilerin 696 Sayılı KHK Kapsamında Kadroya Geçişleri
14.02.2018  
      Alt İşveren İşçilerinin 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kadroya geçişleri ile ilgili olarak Müdürlüğümüze müracaatta bulunan 34 kişinin başvuru evrakı Elazığ Valilik Makamının 11/01/2018 tarihli onayı ile oluşturulan Tespit Komisyonunca ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmiştir​.
            ​​​Tespit Komisyonunca yapılan ön inceleme ve esas inceleme neticesinde; müracaatta bulunan ekli listedeki 34 kişinin tamamının sınava katılması uygun görülmüştür.​​​
 
 
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • BİMER
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • PEKAY
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü