Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Korsan_Kitap_ve_Cd

Giriş
KORSAN KİTAP VE CD YE KARŞI DUYARLI OLALIM 
KORSANLA BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM
 
Korsan Nedir?
Geniş anlamda ise telif hakkı sahibinden izin alınmaksızın veya belirlenen izin koşulları aşılmak suretiyle eserin, icranın, yapımın, yayının kullanılmasıdır. Yasal olmayan çoğaltmalar sebebiyle bu alandaki kayıt dışı ekonomi giderek büyümektedir.
Korsanın Zararları Nelerdir?
-Korsandan elde edilen bu haksız kazanç, en çok terörün finansmanında kullanılmakta olup organize suç örgütlerine ve yasadışı işlerin finansmanına aktarılmaktadır.
-Korsan faaliyetler hem yerli hem yabancı yatırımcılar açısından büyük bir risk olarak görülmektedir ve bu da sermaye yatırımlarını olumsuz yönde etkilemektedir.
-Fikir hırsızlığı sadece eser sahibinin hakları ihlal etmemekte aynı zamanda uluslararası platformda ülkemizin itibarını da zedeleyerek ülkemizi çeşitli müeyyidelerle karşı karşıya bırakmaktadır.(kotalar, ticaretin engellenmesi vb.)
-Fikir hırsızlığı, teknolojik ve bilimsel ilerlemenin temelini oluşturan yazılım sektörünün gelişmesinin engellenmesiyle, bilgi toplumu seviyesine ulaşmamızı güçleştirmektedir.
-Yapılan hırsızlık müzik, sinema vb. sektörlerin gelir kaybından kaynaklı olarak küçülmesine ve sonuç olarak kültür endüstrisinin büyük kayba uğramasına sebebiyet vermektedir.
Korsana İlişkin İstatistikler
 
 
Korsana İlişkin Toplumsal Algı
Kültür ve Turizm Bakanlığının talebi üzerine Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen “Toplumsal Algı Araştırması” yapılmıştır. Bu araştırmanın sonuçları ise kamuoyunda fikri haklara ilişkin belli bir duyarlılığın bulunduğunu ancak yeterli bilinç seviyesinin oluşturulması için çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettirilmesi gerektiğini göstermiştir.
Toplumsal Algı Araştırmasının sonuçlarına göre;
-Çoğunluğunu öğrenci, işçi ve memurun oluşturduğu vatandaşların yarısı korsan ürünlerin kullanımının en çok eser sahibine zarar verdiğinin farkında olduklarını ifade etmiştir.
-Ankete katılanların yarıya yakını “korsan yayın ve korsan üretim” denildiğinde akla ilk gelen ürünün film olduğunu ifade etmiştir. Bunu üçte birlik oranla müzik eserleri ve beşte birlik oranla kitaplar izlemektedir.
-Kamuoyundaki korsan ürün algısının değerlendirilmesi amacıyla sorulan bir diğer soru karşısında, ankete katılanların dörtte biri satın aldıkları ürünün korsan olup olmadığıyla ilgilenmediklerini ifade etmiştir. Bu sorunun cevabında en büyük kategoriyi ise beşte ikiyi aşkın bir oranla “bazen” ürünün korsan olup olmadığına dikkat edenler oluşturmuştur.
Ankete katılanlara “siz kitap, şarkı veya program gibi bir eser üretseniz ve bazı kişiler onu korsan şekilde çoğaltıp satarak para kazansalar, ne düşünürsünüz?” sorusuna ise cevap verenlerin yarısı “asla razı olmam, haklarımı sonuna kadar takip ederim” cevabını vermiştir. Bu yanıt da toplumun yarısının korsanla mücadele konusunda aktif bir tavır almaya hazır olduğunun ipuçlarını ortaya koymaktadır.
Sonuç itibariyle söz konusu sistemler; yasal düzenlemeler, uygulama araçları, kurumlar arası işbirliği ve etkin denetimler sayesinde korsanla mücadelede büyük aşama kaydedilmiş olmakla birlikte tam anlamıyla başarıya ulaşılabilmesi için toplumsal duyarlılık kilit rol oynamaktadır. Bu kapsamda toplumdaki “fikir hırsızlığı” algısının yükseltilmesi amacıyla düzenlenecek kamuoyu bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesi Bakanlığımızın önceliği olarak kabul edilmektedir.
KORSAN ÜRÜNLER İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER
SIKÇA SORULAN SORULAR
SORU: Korsan ihbarını nereye yapabilirim?
CEVAP: 155 Polis Hattına ya da İllerde Valilikler bünyesinde faaliyet gösteren İl Denetim Komisyonu Başkanlıklarına yapılabilirsiniz. Ayrıca elazig_ildenetimkomisyonu@egm.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.
SORU: Bir kitabın korsan mı yoksa orijinal mi olup olmadığını nasıl anlarım?
CEVAP: Eğer kitapta bandrol varsa orijinaldir, bandrol yoksa korsan kitaptır.
 
   Korsan CD operasyon.jpg
 
SORU: Bandrol nedir?
CEVAP: Bandrol, fikir ve sanat eserlerinin izinsiz çoğaltılmalarının ve taklit edilmelerinin önlenmesi amacıyla; fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınların üzerine yapıştırılan, sökülmesi halinde parçalanan ve yapıştırıldığı malzemenin özelliğini kaybettiren nitelikte güvenlik şeridi içeren holografik özellikli bir güvenlik etiketini veya dijital olarak üretilen güvenlik etiketini ifade etmektedir. Sinema ve müzik eserleri ile süreli olmayan yayınlar için bandrol uygulaması zorunludur.
SORU: Okul öncesi ya da ilköğretime yönelik kitaplarda bandrol zorunlu mudur?
CEVAP: Okul öncesi ile ilk ve orta öğretime yönelik eğitim amaçlı yayınlar 48 sayfayı geçmiyorsa bandrol alınması zorunlu değildir. Ancak bu yayınlar 48 sayfayı geçiyorsa bandrol yapıştırılması zorunludur.
SORU: İlçeleri anlatmak amacıyla halka ücretsiz olarak dağıtılan kitaplar için bandrol zorunlu mudur?
CEVAP:Süreli olmayan yayınlar, ücretsiz olarak dağıtılacak olsa bile bandrollenmesi zorunludur.
SORU: İçinde görsel öğelerin de bulunduğu eğitim CD’lerinde bandrol zorunlu mudur?
CEVAP: Bu CD’ ler için süreli olmayan yayın bandrolü alınması gerekmektedir.
SORU: Firmaları ve ürünleri tanıtan CD’ler için bandrol alınması zorunlu mudur?
CEVAP: Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte istisnaları düzenleyen 5 inci maddesinde 2 nci fıkrası uyarınca, tanıtım veya bilgilendirme amaçlı katalog, broşür, kullanım kılavuzu ve tarifeler bandrolden muaftır. Bu sebeple firma ya da ürün tanıtımı amaçlı yayın yada materyaller bandrolden muaftır.
SORU: ISBN başvurusu için ne yapmalıyım?
CEVAP: ISBN başvurusu için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.
SORU: Yayınlamak istenen kitaplar çeviri bir kitap olursa, çevirmenin de iznini almak gerekir mi?
CEVAP: Bir eserin tercüme edilmesi, o eserin işlenmesi anlamına gelmekte olup işleme eserlerin sahibi, asıl eser sahibinin hakkı saklı kalmak kaydıyla eseri işleyendir. Bu sebeple bir eseri tercüme eden de o eserin sahibi olduğu için bu eserin yayımlanabilmesi için çevirmenden de izin almak gerekir.
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • BİMER
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • PEKAY
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü