Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

hizmet_pasaportu

Giriş

 

Hizmet Damgalı Pasaport Talep Form Örneği için Tıklayınız

  

Bu kanun gereğince kendisine diplomatik (kırmızı) veya hususi damgalı (yeşil) pasaport verilemesi mümkün olmayan kimselerden;
 Hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazife ile yurtdışına gönderildiklerinde veya yurtdışında vazifeye alındıklarında verilir.
 Türkiye Cumhuriyeti’nin üyesi bulunduğu milletler arası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlara,
 Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere,
  Hizmet Damgalı Pasaportu hak sahibinin yanında: eşine, reşit olmayan çocuklarına, reşit olup ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli bulunmayan, iş sahibi olmayan, öğrenimine devam eden çocuklarına (Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi dâhil öğrenim gördükleri okuldan öğrenci olduğunu öğrenci belgesinin aslı ile belgelemek şartıyla) 25 yaşını dolduruncaya kadar Hizmet Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.
18 yaşını doldurmuş olsa dahi hak sahibi ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli bulunmayan, iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen hak sahibinin çocuklarına yaş sınırı olmaksızın Hizmet Damgalı Pasaport düzenlenmektedir
NOT: Hizmet damgalı pasaportlarda süre olsa dahi görevle ilgili her yurtdışına çıkışta kurumdan onaylı hizmet damgalı pasaport talep formu sisteme kayıt edilmesi için ilgili emniyet müdürlüklerine getirilmesi gerekmektedir. Form getirilmeden çıkış yapılırsa illegal çıkıştan işlem yapılacaktır.
 
 
 
 Hak sahibi kurumunun İlgili Kurumdan alacakları, bilgilerinin bulunduğu, resimli ve onaylı pasaport talep formu,
 2 Adet Biyometrik Fotoğraf
1. Arka fon beyaz olmalıdır
2. Fotoğraf cepheden yüz hatları net görülecek şekilde çekilmiş olmalıdır
3. 45 x 60 mm ya da 50 x 60 mm boyutlarında olmalıdır
4. Şahsın son halini gösterir olmalıdır.
5. Yüzü engelleyen saç, toka, şapka gibi şeyler kullanılmamalıdır
 TC Nüfus hüviyet cüzdanı (Sadece aslı kabul edilmektedir.)
 Parmak izi (Müracaat esnasında alınmaktadır.)
 9164 kodu ile ilgili banka yada Harput Vergi Dairesine 94 TL Defter Bedeli yatıralacaktır
 Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu,
 Daha önce pasaport alınmışsa ve pasaportun geçerliliği devam ediyorsa, pasaport kuruma teslim edilerek muhafaza altına alındığına dair resmi yazı getirilmelidir Pasaportun geçerliliği bitmiş ise başvuru sırasında eski pasaport getirilmelidir.
 Hizmet Damgalı Pasaport görev dönüşünde göreve gönderen kurum tarafından muhafaza altına alınarak, muhafaza altına alındığına dair yazı ile hak sahibi müdürlüğümüze gelerek pasaport müracaatında müdürlüğümüze teslim ettiği pasaportunu geri alacaktır.
Göreve gidilen ülke Hizmet Pasaporta vize istiyor ise müracaat için, görev başlangıç tarihinden 25 gün önce, göreve gidilen ülke Hizmet Pasaporta vize istemiyor ise müracaat için, görev başlangıç tarihinden 15 gün önce, müdürlüğümüze gelinmelidir. Bu tarihlerden önce sistem müracaatı kabul etmemektedir. (A.B.D ve İngiltere için 10 günlük ek süre ilave edilir.)
Belediye tarafından yapılan görevlendirmelerde, görev yazıları Valilikçe onaylatılacaktır veya Belediye Meclis kararı getirilecektir.
Federasyonlar tarafından yapılan görevlendirmelerde, görev yazıları Federasyon Başkanınca onaylanacaktır.
Hizmet pasaportu alacak kişi eşine ve çocuklarına da hizmet pasaportu alacak ise kurumunun İl Müdürlüğünden alacağı Pasaport Talep Formuna eş ve çocukların da resmini eklemesi gerekmektedir. Başvuru sırasında başvuruda bulunacak diğer bireylerde bizzat bulunmalı ve her başvuru sahibi için diğer belgelerin hepsi gereklidir.
ÖNEMLİ: Her görevlendirmede mutlaka kurumdan onaylı hizmet pasaport formu getirilecektir. Pasaportun süresinin uzun veya kısa olması önemli değildir. Form getirmeden yurt dışına giriş-çıkış yapanlar hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır.
 
18 yaşından küçüklerin ve kısıtlıların pasaport alabilmeleri için ebeveynlerinin ya da mahkemece tayin edilmiş ise vasisinin muvafakat vermesi gerekmektedir. Kelime olarak ‘izin verme, tasdik etme’ anlamına gelen muvafakat, pasaport müracaatında ‘küçükler ve kısıtlılar adına pasaport alabilmesi için ebeveynler ya da vasisi tarafından verilen izin’ anlamına gelmektedir. Muvafakat verecek kişiler (her iki ebeveyn) bu işlemi noter huzurunda yapabilecekleri gibi bizzat pasaport müracaatı esnasında hazır bulunarak görevli memur huzurunda da yapabilirler. Ayrıca yurt dışında bulunan vasi veya veli kendisine en yakın T.C. Elçiliği ya da Konsolosluğuna müracaat ederek muvafakatname verebilir.
Yurt dışında düzenlenen muvafakatnamelerin müracaat esnasında aslının, yabancı dilde düzenlenmiş ise aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş örneğinin teslim edilmesi gerekmektedir. T.C. Konsolosluklarınca düzenlenmiş muvafakatname ilgili konsolosluğun faksından müracaat biriminin faksına gönderilmesi durumunda bu belge de kabul edilmektedir. Müracaatın yapılacağı birimin (Elazığ Emniyet Müdürlüğü) faks numarası ; 0424 241 10 09
Parmak izi Çıktısı : 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5’inci maddesi uyarınca, 7 yaşından gün almış ve daha büyük çocuklardan parmak izi alınmaktadır.
Çocuğun pasaport alabilmesi için mahkemece velayet hakkı kendisine verilmiş olan ebeveynin muvafakat vermesi yeterlidir. Boşanma ve velayet konusu nüfus idarelerine bildirilmiş ve kayıtlara işlenmiş ise velayet sahibi ebeveynden mahkeme kararı istenmemektedir. Ancak karar sisteme kayıtlı değil ise velayet sahibi ebeveynin müracaat esnasında kesinleşmiş mahkeme kararını ibraz etmesi istenmektedir.
Boşanma işlemi; Fransa, Almanya, Portekiz, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Lüksemburg ve İspanya’da gerçekleşmiş ise bu makamlar tarafından mutad meskeni o yabancı devlet olan bir Türk çocuğunun korunmasına ilişkin olarak alınan ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı olduğu değerlendirilmeyen yabancı mahkeme kararı ve tercümesinin onaylı örnekleri ile başvurulması halinde kararın Türk Mahkemelerince tenfiz şartı aranmadan ilgili dış temsilciliklerimizden İl Emniyet Müdürlüklerine gönderilmesi veya elden ülkemizdeki noterce tastik edilmesi halinde bu kararların yurt içindeki pasaport müracaatlarında kabul edilecektir. Ancak boşanma işlemi yukarıdaki ülkeler dışında gerçekleşmiş ise yabancı mahkeme kararı ve tercümesinin onaylı örnekleri ile başvurulması halinde kararın Türk Mahkemelerince tenfiz şartı aranmaktadır.
Çocuğun pasaport alabilmesi için hayatta olan ebeveynin muvafakat vermesi yeterlidir.
Bu durumda velayet hakkı anneye aittir. Annenin tek başına muvafakati işlemler için yeterlidir. B aba tanıma yapmış olsa bile çocuğun pasaport alması esnasında bilgisi ve izni gerekmemektedir. Babanın, ancak velayet davası açması ve çocuğun velayetinin babaya ya da ortak olarak anne-babaya verilmesi durumunda muvafakati aranmalıdır.
 
Anne babadan birisi hapiste ya da kısıtlı ise çocuğun pasaport alabilmesi için kısıtlı almayan ebeveynin muvafakati işlemler için yeterlidir. Kısıtlı olan ebeveynin kısıtlı olduğunun (hapiste hükümlü olarak cezasının infazını bekleyen ebeveynler için cezaevinden alınacak hükümlü olduğuna dair yazılı belge ya da akli yeterliliğe sahip olmayan ebeveyn için müracaat memurunun kanaati) yetkili makamlarca kanıtlanması halinde diğer ebeveynin muvafakat vermesi çocuğun pasaport işlemleri için yeterlidir.
Cezaevinde tutuklu bulunan ebeveynler (tutukluluğun cezai bir müeyyide olmayıp sadece tedbir kararı olduğundan adli makamlarca kesin hüküm verilinceye kadar) ergin olmayan çocukları için muvafakat vermeleri gerekmektedir. Bu işlem noter tarafından yapılacağı gibi, tutuklu ebeveynin ve pasaport talep edilen çocukların açık kimlik bilgileri(T.C. Kimlik Numarası dahil) yanında çocukların yalnız seyahat etmek üzere pasaport alabilmeleri muvafakatini içeren Cezaevi Müdürlüğü tarafından imzalanmış ve bağlı bulunulan Cezaevi Savcılığınca onaylanmış dilekçeler de muvafakatname olarak kabul edilecektir.
Anne babanın her ikisi hapiste yada kısıtlı ise çocuğun pasaport alabilmesi için kendisine mahkemece tayin edilmiş vasisinin muvafakat vermesi gerekmektedir. Eğer daha evvel çocuğa vasi atanmamış ise ilgili mahkemelere müracaat ederek vasi tayininin yapılması gerekmektedir. Vasi tayini nüfus idarelerine bildirilmiş ve kayıtlara işlenmiş ise velayet sahibi ebeveynden mahkeme kararı istenmemektedir. Ancak karar sisteme kayıtlı değil ise vasinin müracaat esnasında kesinleşmiş mahkeme kararını ibraz etmesi istenmektedir.
18 yaşından küçükler evlenmeleri halinde reşit kabul edilmektedir. Dolayısıyla anne baba 18 yaşından küçük ve evli ise çocuklarının pasaport alabilmesi için muvafakat vermeleri yeterlidir. Anne baba evli değil ise çocuğa mahkemece vasi tayin edilmesi gerekmektedir. Vasi tayini nüfus idarelerine bildirilmiş ve kayıtlara işlenmiş ise vasiden mahkeme kararı istenmemektedir. Ancak karar sisteme kayıtlı değil ise vasinin müra caat esnasında kesinleşmiş mahkeme kararını ibraz etmesi istenmektedir.
Çocuğun velayeti mahkemece kime/kimlere(Mahkeme çocuğun velayetini ebeveynlerden birine ya da her iki ebeveyne verebilmektedir) verilmişse ebeveynden/ebeveynlerden alınacak muvafakat ile işlem yapılır. Mahkemece velayet hakkı kendisinde olan ebeveynin tek başına muvafakati yeterlidir (Velayet müşterek olarak ebeveynlere verilmişse her iki ebeveyninin muvafakat vermesi gerekmektedir). Kesinleşmiş velayet kararı mahkemece ya da taraflarca nüfus idarelerine bildirilmiş ve kayıtlara işlenmiş ise velayet sahibi ebeveynden mahkeme kararı istenmemektedir. Ancak karar sisteme kayıtlı değil ise ebeveynin müracaat esnasında kesinleşmiş mahkeme kararını ibraz etmesi istenmektedir.
 
Pasaport müracaatında bulunacak çocuk 11 yaşından büyük ise Ebeveyn/Ebeveynler tarafından verilmiş muvafakatname ile bizzat kendisi Ebeveynleri olmaksızın pasaport müracaatında bulunabilir.
Eğer çocuk 11 yaşından küçük ise Ebeveynin/Ebeveynlerin mutlaka müracaat esnasında yanında bulunması gerekmektedir. Ebeveyni/Ebeveynler gelemeyecek ise çocukla birlikte müracaata gelecek bir yetişkine Ebeveynin/Ebeveynlerden birinin ‘Çocuğum adına pasaport müracaatında bulunabilir. ’ gibi ya da benzer bir ifadeyi içeren vekâletname vermelidir. Vekâletnamenin düzenlenmesi ile ilgili hususlar için yukarıda belirtilen muvafakatname ile ilgili hususlar aynen geçerlidir. 
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • BİMER
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • PEKAY
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü