Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

hususi_pasaport

Giriş
1. TBMM Eski Üyeleri ve Eski Bakanlar,
2. Kadro derecesi 1,2 ve 3. derece olarak çalışan ve bu derecelerde çalışmakta iken EMEKLİ olan devlet memurları.
3. 1.2. ve 3. derece kadro karşılığı çalışan ve bu derecelerde sözleşmeli olarak çalışmakta iken EMEKLİ olan devlet memurları.
4. Kadro karşılığı olmaksızın çalışıp emekli kesenekleri 1.,2 ve 3. derece üzerinden kesilerek T.C. Emekli Sandığına yatırılan çalışanlar ile bu durumda çalışırken EMEKLİ olan sözleşmeli devlet memurları
5. Görevleri Süresince Büyükşehir, İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanları
6. Özelleştirme kapsam ve programına alınan/özelleştirilen T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası ve benzeri işyerinde çalışanlarından;
  Özelleştirilmeden önce hususi pasaport alma hakkını elde etmiş bulunmak,
  Kuruluş sermaye payının en az %51’i devlete ait kamu kuruluşu olmak,
  Sosyal Güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olmak,Kamu görevlisi olmak,
  4603 Sayılı İş Kanununa tabi olmak
   Hususi pasaport almaya hakkı bulunan personelin bağlı bulunduğu kurum/kuruluşun düzenli olarak her yıl, değişiklik olması halinde ise derhal, pasaport alma talebinde bulunan personelleri ile ilgili tanzim edilecek pasaport talep form veya belgelerini imzalamaya yetkili kılınan kimselerin imza sirkülerinin düzenli olarak, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğüne göndermeleri ve pasaport talep form veya belgelerinin bu imza sirküleri gönderilen yetkililerce imzalanarak onaylanması gerekmektedir.
   Pasaport temdit (süre uzatma) işlemleri 31 Ocak 2011 tarihi itibariyle kaldırılmıştır.
 
 • 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5’inci maddesi uyarınca, 7 yaşından gün almış ve daha büyük çocuklardan parmak izi alınmaktadır.
 • Pasaport talep formları düzenlendiği tarih itibariyle altmış (60) gün geçerlidir.
Aksi halde imza sirküleri gönderilmemiş olan veya daha önce gönderilen imza sirküsünün bir yıllık  geçerliliğinin sona ermesi nedeniyle pasaport talep eden personelinizin evrakları işleme alınmaz.
Bu nedenle pasaport talep formu/belgesi düzenlemeden önce kurumların imza sirkülerini gönderip göndermediklerini veya daha önce göndermiş iseler, gönderdikleri sirkülerin halen geçerli olup olmadığını (Değişiklik olmaması halinde düzenlendiği tarihten itibaren BİR YIL GEÇERLİDİR) kontrol etmelidirler.
   Anne baba boşanmış ise çocukları sadece velayeti kendisinde bulunan ebeveyninden yararlanarak hususi pasaport alabilir. Diğer ebeveyni hak sahibi değilse reşit olana kadar bu çocukları hususi pasaport alamazlar. Reşit olduktan sonra da hak sahibi ebeveyni kim ise onunla yaşamak ve diğer şartları taşımak kaydı ile alabilirler.
   Hak sahibi ebeveynin vefat etmesi halinde çocukları hususi damgalı pasaport alamazlar. Vefat eden hak sahibinin sadece başkası ile evlenmemiş olmak kaydı ile eşleri hususi pasaport alabilirler.
   Pasaport talep formlarına memurların bizzat iktisap ettiği kadro dereceleri (Örneğin; 657 sayılı DMK’ya tabi 1. veya 2. veya 3. kadro derecededir şeklinde) yazılmalı, maaş kesenekleri /emeklilik kesenekleri (Örneğin: “1. derecenin 2. kademesi” veya “2/3” veya “2. derece 2. kademededir” gibi ) yazılmamalıdır.
   Memurların maaş dereceleri ile kadro derecelerinin farklı şeyler olduğu ve hususi pasaport işlemlerinde maaş derecelerinin dikkate alınmadığı unutulmamalıdır. Maaş dereceleri 1 veya 2 veya 3. derece olan bazı memurların kadro dereceleri 4. veya 5.veya daha düşük bir derece olabildiği için hususi damgalı pasaport talep formu/belgelerinde personelin bizzat iktisap ettiği kadro dereceleri yazılarak onaylanmalı, personelin maaş veya emekli keseneğine bakılarak hususi pasaport formu /belgesi tanzim edilmemelidir.
   Hususi pasaport işlemlerinde memurların son statülerinin önemli olduğu ve pasaport talep formları güncel olması gereken evraklar olduğu için kurumunuzdan pasaport talep formu/belgesi aldıktan hemen sonra müracaatınızı yapmalısınız. Bu nedenle randevu alarak işlem yaptıracaksanız, önce randevu alıp aldığınız randevu tarihinden makul bir süre önce de pasaport talep formu/belgesi alırsanız işlemleriniz sorunsuz neticelenecektir.
    Reşit olmayan çocuğunuza her pasaport aldığınızda yeniden muvafakatname vermelisiniz.
   Pasaport talep eden 12 yaşından gün almış çocukların müracaatı sırasında pasaport tanzim sisteminden alınan formu imzalamaları ve imzalarının sisteme elektronik olarak taratılması gerekmektedir.Bu nedenle pasaport alacak 11 yaşını bitirmiş (12 yaşından gün almış) çocukların müracaat sırasında şubemizde hazır bulunmaları gerekmektedir. (12 yaşından gün almak = 16.06.2011 tarihinde 12 yaşından gün alan çocuk 16.06.1999 doğumlu ve büyük olanlar kastedilmektedir)
   Belediye personellerinin formlarında mutlaka 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi oldukları ve kadro derecelerinin 1. veya 2. veya 3. derece olduğu belirtilmelidir.
   Pasaportunu kaybedenler en kısa sürede Müdürlüğümüze veya en yakın Polis/Jandarma birimine müracaatta bulunmalıdır.
   Hususi damgalı (Yeşil) pasaportlar harçtan muaftır. Bu nedenle hususi pasaport alacaklar sadece cüzdan bedeli olarak belirlenen ücreti ödeyip makbuzunu getireceklerdir. Bunun dışında hiçbir ücret ödenmemelidir. Banka veya Maliye veznelerine hususi pasaport alacağınızı söyleyerek sadece pasaport cüzdan bedeli ödemeli, bunun dışında talep edilse bile başka ücret yatırmamalısınız. Bankaya veya Maliye veznelerine yatırılan ücretin PAS.S.BDL (Pasaport Satış Bedeli) olarak ödenmesi gerekir. PAS.HRÇ.BDL ( Pasaport Harç Bedeli) olarak yatırılan makbuzlarla hususi pasaport işlemi yapılmaz.
    Hususi Pasaportlar hak sahibi memur/emekli/istifa olanlar ve eşleri için 5 (Beş) yıllık süre ile verilir.
    Ancak çocuklar için, diğer şartları taşımaları koşulu ile 18 ve 25 yaş sınırı,
    Belediye Başkanları için ise görev süreleri dikkate alınarak süre belirlemesi yapılır.
 
 Hak sahibi kurumunun İl Müdürlüğünden, bilgilerinin bulunduğu, resimli ve onaylı pasaport talep formu, İndirmek için tıklayın
 2 Adet Biyometrik Fotoğraf
1. Arka fon beyaz olmalıdır
2. Fotoğraf cepheden yüz hatları net görülecek şekilde çekilmiş olmalıdır
3. 45 x 60 mm ya da 50 x 60 mm boyutlarında olmalıdır
4. Şahsın son halini gösterir olmalıdır.
5. Yüzü engelleyen saç, toka, şapka gibi şeyler kullanılmamalıdır
• TC Nüfus hüviyet cüzdanı (Sadece aslı kabul edilmektedir.)
 Parmak izi (Müracaat esnasında alınmaktadır.)
 Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu,
Daha önce pasaport alınmışsa başvuru sırasında eski pasaport getirilmelidir.
NOT: Hususi Pasaportlar 5 yıllık süreyle verilir.
 
ŞARTLARININ TAMAMINI TAŞIYAN VE BU ŞARTLARI TAŞIRKEN EMEKLİ OLANLARIN PASAPORT İŞLEMLERİ
 
1,2,3,4,5, ve 6. maddede belirtilen şartları taşıyanların eşlerine, reşit olmayan çocuklarına ve reşit olup hak sahibi ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli bulunmayan, iş sahibi olmayan öğrenimine devam eden kız ve erkek çocuklarına (Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi dâhil öğrenim gördükleri okuldan öğrenci olduğunu öğrenci belgesinin aslı ile belgelemek şartı ile) 25 yaşını dolduruncaya kadar Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.
Emekli olduktan sonra ilk kez pasaport işlemi yaptıracaksanız; Emekli olduğunuz kurumunuzdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden, Üniversite görevlileri Rektörlükten) bir defaya mahsus olmak üzere Emekli olduğunuz tarihteki kadro derecenizi gösterir yazı getirmelisiniz. Emekli olduktan sonra hususi pasaport işlemi yaptırmış iseniz ve pasaportunuzda EMEKLİ yazıyor ise; pasaportunuzla başvurunuz yeterlidir.
 2 Adet Biyometrik Fotoğraf
1. Arka fon beyaz olmalıdır
2. Fotoğraf cepheden yüz hatları net görülecek şekilde çekilmiş olmalıdır
3. 45 x 60 mm ya da 50 x 60 mm boyutlarında olmalıdır
4. Şahsın son halini gösterir olmalıdır.
5. Yüzü engelleyen saç, toka, şapka gibi şeyler kullanılmamalıdır
• TC Nüfus hüviyet cüzdanı (Sadece aslı kabul edilmektedir.)
 Parmak izi (Müracaat esnasında alınmaktadır.)
 Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu,
Daha önce pasaport alınmışsa başvuru sırasında eski pasaport getirilmelidir
NOT: Hususi Pasaportlar 5 yıllık süreyle verilir
 
 
Mustafı olduktan sonra ilk kez pasaport işlemi yaptıracaksanız; Mustafı olduğunuz kurumunuzdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden, Üniversite görevlileri Rektörlükten) Mustafı olduğunuz tarihteki kadro derecenizi gösterir yazı getirmelisiniz. Müstafi olduktan sonra hususi pasaport işlemi yaptırmış iseniz ve pasaportunuzda MÜSTAFİ yazıyor ise; pasaportunuzla başvurunuz yeterlidir.
Gerekli Evraklar
 2 Adet Biyometrik Fotoğraf
1. Arka fon beyaz olmalıdır
2. Fotoğraf cepheden yüz hatları net görülecek şekilde çekilmiş olmalıdır
3. 45 x 60 mm ya da 50 x 60 mm boyutlarında olmalıdır
4. Şahsın son halini gösterir olmalıdır.
5. Yüzü engelleyen saç, toka, şapka gibi şeyler kullanılmamalıdır

               -TC Nüfus hüviyet cüzdanı (Sadece aslı kabul edilmektedir.)

               -Parmak izi (Müracaat esnasında alınmaktadır.)
     -Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu,
Daha önce pasaport alınmışsa başvuru sırasında eski pasaport getirilmelidir
NOT: Hususi Pasaportlar 5 yıllık süreyle verilir
 
Hak sahibi eşiniz vefat ettikten sonra ilk kez pasaport işlemi alacaksınız; Eşinizin çalıştığı kurumundan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden, Üniversite görevlileri Rektörlükten) vefat ettiği tarihteki kadro derecesini gösterir belge getirmelisiniz.
Hak sahibi eşiniz vefat ettikten sonra hususi pasaport işlemi yaptırmış ve pasaportunuzda “MERHUM/VEFAT    Eşi” yazıyor ise; Pasaportunuzla başvurunuz yeterlidir.
ÖNEMLİ: Vefat eden hak sahibinin sadece, başkaları ile evlenmemiş eşleri hususi pasaport alabilirler. Çocukları ,vefat eden ebeveynlerinden yararlanarak hususi pasaport alamazlar.
Hak Sahibi Eşi Vefat Edenlerin Hususi Pasaport Alabilmesi İçin
Gerekli Evraklar
  2 Adet Biyometrik Fotoğraf
1. Arka fon beyaz olmalıdır
2. Fotoğraf cepheden yüz hatları net görülecek şekilde çekilmiş olmalıdır
3. 45 x 60 mm ya da 50 x 60 mm boyutlarında olmalıdır
4. Şahsın son halini gösterir olmalıdır.
5. Yüzü engelleyen saç, toka, şapka gibi şeyler kullanılmamalıdır
 TC Nüfus hüviyet cüzdanı (Sadece aslı kabul edilmektedir.)
 Parmak izi (Müracaat esnasında alınmaktadır.)
 Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu,
Daha önce pasaport alınmışsa başvuru sırasında eski pasaport getirilmelidir
NOT: Hususi Pasaportlar 5 yıllık süreyle verilir
Not: Hususi Pasaport İşlemleri sadece İl Emniyet Müdürlüğü’nde bulunan Pasaport Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
 
 
5682 sayılı Pasaport Kanununa göre; aylıkları, emsalleri esas alınarak yükseltilmesi suretiyle 1, 2 veya 3'üncü maaş derecesine gelen şehit eşlerine ve evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız/erkek çocuklarına talepleri halinde yanında yaşama şartı aranmaksızın ve ayrıca hayatını kaybeden ebeveyninden dolayı maaş alıyor olsa bile; “Hususi Damgalı Pasaport” verilmektedir.
Hususi Damgalı Pasaport almak isteyenlerin; bağlı bulunduğu Kurumdan alacakları derece ve kademe gösterir belge, şehit belgesi ile Elazığ Emniyet Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.
Gerekli Evraklar
 2 Adet Biyometrik Fotoğraf
1. Arka fon beyaz olmalıdır
2. Fotoğraf cepheden yüz hatları net görülecek şekilde çekilmiş olmalıdır
3. 45 x 60 mm ya da 50 x 60 mm boyutlarında olmalıdır
4. Şahsın son halini gösterir olmalıdır.
5. Yüzü engelleyen saç, toka, şapka gibi şeyler kullanılmamalıdır
 TC Nüfus hüviyet cüzdanı (Sadece aslı kabul edilmektedir.)
 Parmak izi (Müracaat esnasında alınmaktadır.)
 Banka veya maliye veznesine yatırılan pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu,
 9164 kodu ile ilgili banka yada Harput Vergi Dairesine 94 TL Defter Bedeli yatıralacaktır
Daha önce pasaport alınmışsa başvuru sırasında eski pasaport getirilmelidir
Not: Hususi Pasaport İşlemleri sadece İl Emniyet Müdürlüğü bulunan Pasaport Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
 Reşit olmayan çocuğunuzun öğrenci olduğuna dair belge getirmeniz  halinde 5  yıllık, öğrenci belgesi olmaması halinde 18 yaşını dolduruncaya   kadar pasaport düzenlenir.
 Muvafakat (bu işlemi noterden yapabileceği gibi müracaat sırasında ebeveynin hazır bulunması halinde birimimizce muvafakat hazırlanmaktadır.)
 Öğrenci olduğuna dair yeni tarihli öğrenci belgesi aslı (Mutlaka aslı olmalı, internet çıktısı kabul
edilmemektedir.) 
18 yaşından küçüklerin ve kısıtlıların pasaport alabilmeleri için ebeveynlerinin ya da mahkemece tayin edilmiş ise vasisinin muvafakat vermesi gerekmektedir. Kelime olarak ‘izin verme, tasdik etme’ anlamına gelen muvafakat, pasaport müracaatında ‘küçükler ve kısıtlılar adına pasaport alabilmesi için ebeveynler ya da vasisi tarafından verilen izin’ anlamına gelmektedir. Muvafakat verecek kişiler (her iki ebeveyn) bu işlemi noter huzurunda yapabilecekleri gibi bizzat pasaport müracaatı esnasında hazır bulunarak görevli memur huzurunda da yapabilirler. Ayrıca yurt dışında bulunan vasi veya veli kendisine en yakın T.C. Elçiliği ya da Konsolosluğuna müracaat ederek muvafakatname verebilir.
Yurt dışında düzenlenen muvafakatnamelerin müracaat esnasında aslının, yabancı dilde düzenlenmiş ise aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş örneğinin teslim edilmesi gerekmektedir. T.C. Konsolosluklarınca düzenlenmiş muvafakatname ilgili konsolosluğun faksından müracaat biriminin faksına gönderilmesi durumunda bu belge de kabul edilmektedir. Müracaatın yapılacağı birimin (Elazığ Emniyet Müdürlüğü) faks numarası ; 0424 241 10 09
Parmak izi Çıktısı : 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5’inci maddesi uyarınca, 7 yaşından gün almış ve daha büyük çocuklardan parmak izi alınmaktadır.
Çocuğun pasaport alabilmesi için mahkemece velayet hakkı kendisine verilmiş olan ebeveynin muvafakat vermesi yeterlidir. Boşanma ve velayet konusu nüfus idarelerine bildirilmiş ve kayıtlara işlenmiş ise velayet sahibi ebeveynden mahkeme kararı istenmemektedir. Ancak karar sisteme kayıtlı değil ise velayet sahibi ebeveynin müracaat esnasında kesinleşmiş mahkeme kararını ibraz etmesi istenmektedir.
Boşanma işlemi; Fransa, Almanya, Portekiz, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Lüksemburg ve İspanya’da gerçekleşmiş ise bu makamlar tarafından mutad meskeni o yabancı devlet olan bir Türk çocuğunun korunmasına ilişkin olarak alınan ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı olduğu değerlendirilmeyen yabancı mahkeme kararı ve tercümesinin onaylı örnekleri ile başvurulması halinde kararın Türk Mahkemelerince tenfiz şartı aranmadan ilgili dış temsilciliklerimizden İl Emniyet Müdürlüklerine gönderilmesi veya elden ülkemizdeki noterce tastik edilmesi halinde bu kararların yurt içindeki pasaport müracaatlarında kabul edilecektir. Ancak boşanma işlemi yukarıdaki ülkeler dışında gerçekleşmiş ise yabancı mahkeme kararı ve tercümesinin onaylı örnekleri ile başvurulması halinde kararın Türk Mahkemelerince tenfiz şartı aranmaktadır.
Çocuğun pasaport alabilmesi için hayatta olan ebeveynin muvafakat vermesi yeterlidir.
Bu durumda velayet hakkı anneye aittir. Annenin tek başına muvafakati işlemler için yeterlidir. B aba tanıma yapmış olsa bile çocuğun pasaport alması esnasında bilgisi ve izni gerekmemektedir. Babanın, ancak velayet davası açması ve çocuğun velayetinin babaya ya da ortak olarak anne-babaya verilmesi durumunda muvafakati aranmalıdır.
 
Anne babadan birisi hapiste ya da kısıtlı ise çocuğun pasaport alabilmesi için kısıtlı almayan ebeveynin muvafakati işlemler için yeterlidir. Kısıtlı olan ebeveynin kısıtlı olduğunun (hapiste hükümlü olarak cezasının infazını bekleyen ebeveynler için cezaevinden alınacak hükümlü olduğuna dair yazılı belge ya da akli yeterliliğe sahip olmayan ebeveyn için müracaat memurunun kanaati) yetkili makamlarca kanıtlanması halinde diğer ebeveynin muvafakat vermesi çocuğun pasaport işlemleri için yeterlidir.
Cezaevinde tutuklu bulunan ebeveynler (tutukluluğun cezai bir müeyyide olmayıp sadece tedbir kararı olduğundan adli makamlarca kesin hüküm verilinceye kadar) ergin olmayan çocukları için muvafakat vermeleri gerekmektedir. Bu işlem noter tarafından yapılacağı gibi, tutuklu ebeveynin ve pasaport talep edilen çocukların açık kimlik bilgileri(T.C. Kimlik Numarası dahil) yanında çocukların yalnız seyahat etmek üzere pasaport alabilmeleri muvafakatini içeren Cezaevi Müdürlüğü tarafından imzalanmış ve bağlı bulunulan Cezaevi Savcılığınca onaylanmış dilekçeler de muvafakatname olarak kabul edilecektir.
Anne babanın her ikisi hapiste yada kısıtlı ise çocuğun pasaport alabilmesi için kendisine mahkemece tayin edilmiş vasisinin muvafakat vermesi gerekmektedir. Eğer daha evvel çocuğa vasi atanmamış ise ilgili mahkemelere müracaat ederek vasi tayininin yapılması gerekmektedir. Vasi tayini nüfus idarelerine bildirilmiş ve kayıtlara işlenmiş ise velayet sahibi ebeveynden mahkeme kararı istenmemektedir. Ancak karar sisteme kayıtlı değil ise vasinin müracaat esnasında kesinleşmiş mahkeme kararını ibraz etmesi istenmektedir.
18 yaşından küçükler evlenmeleri halinde reşit kabul edilmektedir. Dolayısıyla anne baba 18 yaşından küçük ve evli ise çocuklarının pasaport alabilmesi için muvafakat vermeleri yeterlidir. Anne baba evli değil ise çocuğa mahkemece vasi tayin edilmesi gerekmektedir. Vasi tayini nüfus idarelerine bildirilmiş ve kayıtlara işlenmiş ise vasiden mahkeme kararı istenmemektedir. Ancak karar sisteme kayıtlı değil ise vasinin müra caat esnasında kesinleşmiş mahkeme kararını ibraz etmesi istenmektedir.
Çocuğun velayeti mahkemece kime/kimlere(Mahkeme çocuğun velayetini ebeveynlerden birine ya da her iki ebeveyne verebilmektedir) verilmişse ebeveynden/ebeveynlerden alınacak muvafakat ile işlem yapılır. Mahkemece velayet hakkı kendisinde olan ebeveynin tek başına muvafakati yeterlidir (Velayet müşterek olarak ebeveynlere verilmişse her iki ebeveyninin muvafakat vermesi gerekmektedir). Kesinleşmiş velayet kararı mahkemece ya da taraflarca nüfus idarelerine bildirilmiş ve kayıtlara işlenmiş ise velayet sahibi ebeveynden mahkeme kararı istenmemektedir. Ancak karar sisteme kayıtlı değil ise ebeveynin müracaat esnasında kesinleşmiş mahkeme kararını ibraz etmesi istenmektedir.
 
Pasaport müracaatında bulunacak çocuk 11 yaşından büyük ise Ebeveyn/Ebeveynler tarafından verilmiş muvafakatname ile bizzat kendisi Ebeveynleri olmaksızın pasaport müracaatında bulunabilir.
Eğer çocuk 11 yaşından küçük ise Ebeveynin/Ebeveynlerin mutlaka müracaat esnasında yanında bulunması gerekmektedir. Ebeveyni/Ebeveynler gelemeyecek ise çocukla birlikte müracaata gelecek bir yetişkine Ebeveynin/Ebeveynlerden birinin ‘Çocuğum adına pasaport müracaatında bulunabilir. ’ gibi ya da benzer bir ifadeyi içeren vekâletname vermelidir. Vekâletnamenin düzenlenmesi ile ilgili hususlar için yukarıda belirtilen muvafakatname ile ilgili hususlar aynen geçerlidir.
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • BİMER
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • PEKAY
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü