Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

pasaport_onemlihususlar

Giriş
 
 • Hususi pasaport almaya hakkı bulunan personelin bağlı bulunduğu kurum/kuruluşun düzenli olarak her yıl, değişiklik olması halinde ise derhal, pasaport alma talebinde bulunan personelleri ile ilgili tanzim edilecek pasaport talep form veya belgelerini imzalamaya yetkili kılınan kimselerin imza sirkülerinin düzenli olarak, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğüne göndermeleri ve pasaport talep form veya belgelerinin bu imza sirküleri gönderilen yetkililerce imzalanarak onaylanması gerekmektedir.
 • Pasaport temdit (süre uzatma) işlemleri 31 Ocak 2011 tarihi itibariyle kaldırılmıştır.
 • 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5’inci maddesi uyarınca, 7 yaşından gün almış ve daha büyük çocuklardan parmak izi alınmaktadır.
 • Pasaport talep formları düzenlendiği tarih itibariyle altmış (60) gün geçerlidir.
 • Aksi halde imza sirküleri gönderilmemiş olan veya daha önce gönderilen imza sirküsünün bir yıllık geçerliliğinin sona ermesi nedeniyle pasaport talep eden personelinizin evrakları işleme alınmaz.
 • Bu nedenle pasaport talep formu/belgesi düzenlemeden önce kurumların imza sirkülerini gönderip göndermediklerini veya daha önce göndermiş iseler, gönderdikleri sirkülerin halen geçerli olup olmadığını (Değişiklik olmaması halinde düzenlendiği tarihten itibaren BİR YIL GEÇERLİDİR) kontrol etmelidirler.
 • Anne baba boşanmış ise çocukları sadece velayeti kendisinde bulunan ebeveyninden yararlanarak hususi pasaport alabilir. Diğer ebeveyni hak sahibi değilse reşit olana kadar bu çocukları hususi pasaport alamazlar. Reşit olduktan sonra da hak sahibi ebeveyni kim ise onunla yaşamak ve diğer şartları taşımak kaydı ile alabilirler.
 • Hak sahibi ebeveynin vefat etmesi halinde çocukları hususi damgalı pasaport alamazlar. Vefat eden hak sahibinin sadece başkası ile evlenmemiş olmak kaydı ile eşleri hususi pasaport alabilirler.
 • Pasaport talep formlarına memurların bizzat iktisap ettiği kadro dereceleri (Örneğin; 657 sayılı DMK’ya tabi 1. veya 2. veya 3. kadro derecededir şeklinde) yazılmalı, maaş kesenekleri /emeklilik kesenekleri (Örneğin: “1. derecenin 2. kademesi” veya “2/3” veya “2. derece 2. kademededir” gibi ) yazılmamalıdır.
 • Memurların maaş dereceleri ile kadro derecelerinin farklı şeyler olduğu ve hususi pasaport işlemlerinde maaş derecelerinin dikkate alınmadığı unutulmamalıdır. Maaş dereceleri 1 veya 2 veya 3. derece olan bazı memurların kadro dereceleri 4. veya 5.veya daha düşük bir derece olabildiği için hususi damgalı pasaport talep formu/belgelerinde personelin bizzat iktisap ettiği kadro dereceleri yazılarak onaylanmalı, personelin maaş veya emekli keseneğine bakılarak hususi pasaport formu /belgesi tanzim edilmemelidir.
 • Hususi pasaport işlemlerinde memurların son statülerinin önemli olduğu ve pasaport talep formları güncel olması gereken evraklar olduğu için kurumunuzdan pasaport talep formu/belgesi aldıktan hemen sonra müracaatınızı yapmalısınız. Bu nedenle randevu alarak işlem yaptıracaksanız, önce randevu alıp aldığınız randevu tarihinden makul bir süre önce de pasaport talep formu/belgesi alırsanız işlemleriniz sorunsuz neticelenecektir.
 • Reşit olmayan çocuğunuza her pasaport aldığınızda yeniden muvafakatname vermelisiniz.
 • Pasaport talep eden 12 yaşından gün almış çocukların müracaatı sırasında pasaport tanzim sisteminden alınan formu imzalamaları ve imzalarının sisteme elektronik olarak taratılması gerekmektedir.Bu nedenle pasaport alacak 11 yaşını bitirmiş (12 yaşından gün almış) çocukların müracaat sırasında şubemizde hazır bulunmaları gerekmektedir. (12 yaşından gün almak = 16.06.2011 tarihinde 12 yaşından gün alan çocuk 16.06.1999 doğumlu ve büyük olanlar kastedilmektedir)
 • Pasaport müracaatına gelirken, önceden almış olduğunuz iptal edilmemiş eski pasaportlarınızı getirmelisiniz.
 • Belediye personellerinin formlarında mutlaka 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi oldukları ve kadro derecelerinin 1. veya 2. veya 3. derece olduğu belirtilmelidir.
 • Pasaportunu kaybedenler en kısa sürede Müdürlüğümüze veya en yakın Polis/Jandarma birimine müracaatta bulunmalıdır.
 • Hususi damgalı (Yeşil) pasaportlar harçtan muaftır. Bu nedenle hususi pasaport alacaklar sadece cüzdan bedeli olarak belirlenen ücreti (2017 yılı için 94 TL.dir) ödeyip makbuzunu getireceklerdir. Bunun dışında hiçbir ücret ödenmemelidir. Banka veya Maliye veznelerine hususi pasaport alacağınızı söyleyerek sadece pasaport cüzdan bedeli ödemeli, bunun dışında talep edilse bile başka ücret yatırmamalısınız. Bankaya veya Maliye veznelerine yatırılan ücretin PAS.S.BDL (Pasaport Satış Bedeli) olarak ödenmesi gerekir. PAS.HRÇ.BDL ( Pasaport Harç Bedeli) olarak yatırılan makbuzlarla hususi pasaport işlemi yapılmaz.
 • Hususi Pasaportlar hak sahibi memur/emekli/istifa olanlar ve eşleri için 5 (Beş) yıllık süre ile verilir.
 • Ancak çocuklar için, diğer şartları taşımaları koşulu ile 18 ve 25 yaş sınırı,
 • Belediye Başkanları için ise görev süreleri dikkate alınarak süre belirlemesi yapılır.
 
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • BİMER
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • PEKAY
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü