Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
 • İşyerinde Bulundurma Ruhsatı
 • Meskende Bulundurma Ruhsatı

 

İşyerinde Bulundurma Ruhsatı

İşyerinde Silah Bulundurma Ruhsatı İçin İstenen Belgeler: 
 1. Valilik Makamına dilekçe, dilekçe Emniyet Müdürlüğü Evrak Arşiv Şube Müdürlüğünden havale edilecek (Ruhsat yenileyen, devir eden ve devir alan ile birlikte)
 2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
 3. Sağlık Kurulu raporu (Tıp Fakültesi, Devlet Hastanelerinden alınabilir)
 4. Ruhsat fotokopisi (Devir edene ait)
 5. Silah gelecek ( Silah sahibi tarafından)
 6. Devir alan, ruhsat yenileyen 4, MKE’den alan 6 adet fotoğraf
 7. Adli Sicil (Sabıka Kaydı) mahkeme kararı bulunanlar ilgili mahkemeden kesinleşmiş kararı getirecekler)
 8. Silah İstek formu (şubeden verilecek)
 9. İşyeri Ruhsat fotokopisi
 10. Vergi Levhası fotokopisi
 11. Şirket ise; Ticaret sicil gazetesi, (Kuruluş, en son pay ), temsil belgesi, imza sirküleri fotokopileri 

Meskende Bulundurma Ruhsatı

Meskende Silah Bulundurma Ruhsatı İçin İstenen Belgeler:
 
1 - Valilik Makamına dilekçe, dilekçe Emniyet Müdürlüğü Evrak Arşiv Şube Müdürlüğünden havale edilecek (Ruhsat yenileyen, devir eden ve devir alan ile birlikte)

2 – Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

3 - Sağlık Kurulu raporu (Tıp Fakültesi, Devlet Hastanelerinden alınabilir)

4 - Ruhsat fotokopisi (Devir edene ait)

5 - Silah gelecek ( Silah sahibi tarafından)

6 - Devir alan, ruhsat yenileyen 4, MKE’den alan 6 adet fotoğraf

7 - Adli Sicil (Sabıka Kaydı) mahkeme kararı bulunanlar ilgili mahkemeden kesinleşmiş kararı getirecekler)

8 - Silah İstek formu (şubeden verilecek)
 
 
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • BİMER
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • PEKAY
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü