Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
 • Can Güvenliği Nedeniyle Taşıma
 • Mesleği Nedeniyle Taşıma
 • Kamu Görevlisi Olması Nedeniyle Taşıma
 • Emekli Kamu Görevlisi Olması Nedeniyle
 

Can Güvenliği Nedeniyle Taşıma 

CAN GÜVENLİĞİ NEDENİYLE TAŞIMA RUHSATI İÇİN İSTENİLEN BELGELER
 1. Silah Bulundurma, silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe,

  a) Şirket sahibi, ortağı veya çalışanıysanız : Bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden borçla ve ciro ile ilgili resmi yazı getirilmesi.

  b) Kamu kurumunda çalışıyorsanız : Bağlı bulunduğunuz kurumdan görev belgesi. (Mühürlü)

  c) Emekliyseniz : Emekli Cüzdan Fotokopisi.

  d) Gayrimenkulle geçiniyorsanız : Gayrimenkullerinizin belgeleri.

  e) Hiç bir iş yapmıyorsanız: Dilekçenizde ve Şube İstek formunda durumunuzun belirtilmesi.
 2. Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 3. Nüfus cüzdan fotokopisi (nüfus cüzdanı asli müracaat esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karsılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan vatandaşlık numarası istenecektir),
 4. Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
 5. Silah ruhsatı istek formu,
 6. Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi,
 7. Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
 8. 1 ADET YARIM KAPAKLI KARTON DOSYA
 9. YAPTIĞI İŞLE İLGİLİ BELGE

Mesleği Nedeniyle Taşıma

MESLEĞİ NEDENİYLE TAŞIMA RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER
 
 1. Valilik Makamına dilekçe, dilekçe Emniyet Müdürlüğü Evrak Arşiv Şube Müdürlüğünden havale edilecek (Ruhsat yenileyen, devir eden ve devir alan ile birlikte)
 2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
 3. Sağlık Kurulu raporu (Tıp Fakültesi, Devlet Hastanelerinden alınabilir)
 4. Ruhsat fotokopisi (Devir edene ait)
 5. Silah gelecek ( Silah sahibi tarafından)
 6. Devir alan, ruhsat yenileyen 4, MKE’den alan 6 adet fotoğraf
 7. Adli Sicil (Sabıka Kaydı) mahkeme kararı bulunanlar ilgili mahkemeden kesinleşmiş kararı getirecekler)
 8. Silah İstek formu (şubeden verilecek) 
 • Nüfus cüzdan fotokopisi (nüfus cüzdanı asli müracaat esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karsılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan vatandaşlık numarası istenecektir)
 • Şirketten silah taşıma ruhsatı almak isteyen müracaat sahiplerinin şirketin temsil ve imza yetkisine sahip olmaları gerektiği, şirketlerin genel müdür, genel müdür yardımcı, müdür statüsünde bulunması gerekmektedir. Şube müdürlerine silah taşıma ruhsatı verilmemektedir.
 • Şirket ortaklarından (7) madde belirtilen Yıllık satış tutarı (ciro) silah taşıma ruhsatı talep edenler hariç diğer şirket ortaklarından en fazla sorumlu ortaklardan iki kişi silah taşıma ruhsatı alabilirler.
 
1- Fahri Temsilciler:
Dışişleri Bakanlığının görevle ilgili resmi yazısı,

2- Basın Mensupları:
Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün resmi yazısı, sari basın kartı fotokopisi

3- Kuyumcu ve sarraflar:
* Yaptığı isten dolayı vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
* Oda kayıt belgesi, işyeri ruhsat fotokopisi,
* Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya fotokopisi,
* Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirleyen yetkili kurul kararı,
 
4- Patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı, patlayıcı madde deposu, yivsiz av tüfeği imalathanesi ve ruhsatlı silah tamirhanesi sahipleri:
* Talep eden kişinin faaliyeti ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi,
* Yapılan isten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,

Bu işyerlerinde çalışan güvenlik belgesi olan kişilerden:
* Is sahibinin yazılı müracaatı, İşyeri sahibinden istenen belgeler,
* Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,, güvenlik belgesi fotokopisi,

5- Banka Müdürleri:
Kendi mevzuatında görev belgesi vermeye yetkili birim amiri tarafından imzalanmış mühürlü, tarih ve sayili görev belgesi (Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olması gerekmektedir. )

6- Pilotlar:
Kurum yazısı ve pilotluk lisans fotokopisi,
 
7- Yıllık satış tutarı (ciro 2013 yılı için 8.200.000 TL):
* Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını gösterir vergi dairesi yazısı, serbest bölgelerde gösterilen faaliyet nedeniyle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı,
* Kar zarar cetveli ve bilanço,
* Ticaret sicil gazetesinde en son yayımlanan şirket ana sözleşmesi,
* Ruhsat talebi doğrultusunda yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının görevleriyle ilgili atama kararı ve buna ilişkin ticaret sicil gazetesi,

8- Arazi sahipleri:
* Yaptığı isten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
* Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı,
* Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,

9- Sürü sahipleri:
* Yaptığı isten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
* Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,
* Hayvan sayısını gösterir Tarım il/ilçe müdürlüğü/vergi dairesi yazısı,

10- Müteahhitler:
* Is deneyim (is bitirme/is durum) belgesi,
* Yaptığı isten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
* Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,
* Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,  

11- Akaryakıt istasyonu sahipleri:
* Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi
* Yaptığı isten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
* Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,
* Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,

12- Akaryakıt istasyonu sahipleri adına akaryakıt satısı yapanlar:
* Is sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı,
* Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi,
* Yaptığı isten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
* Çalışanın sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,
13- Sigortalı olarak en az 50 isçi çalıştıranlar:
- Is sahiplerinden;
* Yaptığı isten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
* Çalıştırılan isçi şayisini ve primlerin ödendiğine dair SSK yazısı,
* Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,
* Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,
- Bu işyerlerinde çalışan bekçi, veznedar ve mutemetlerden;
* Is sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi ile silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı
* Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı, yapılan ise dair vergi dairesi yazısı,
14- Poligon sahipleri:
- Is sahiplerinden;
* İsletme ruhsatı fotokopisi,
* Yaptığı isten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
* Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,
* Yönetimden sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,

- Bu işyerlerinde çalışan bekçilerden;
* Is sahiplerinden istenen belgeler,
* İşverenin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı,
* Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,

15- Müze ve anıtları koruyan bekçiler:
* Kişi/kurumun yazılı müracaatı
* Eski eserler ve tarihi anıtların tapu kayıt belgeleri,
* Bekçilerin primlerin ödendiğine dair SSK yazısı,
16- Aricilik yapanlar:
* Ziraat odalarından veya il/ilçe tarım müdürlüklerinden alınacak çiftçi belgesi,
* Kovan adedini belirtilen, il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,
* 2000 Kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibarıyla 1 yıllık olmasına dikkat edilecek),
* Ariciliğin meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,

17- Patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçiler:
* Vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
* Oda kayıt belgesi ,
* Is sahibinin yazılı müracaatı,
* Depo izin belgesi fotokopisi,

18- Asli memur statüsünü kazanmış olup ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteği ile kurumlarından ayrılanlar:
* Ayrılış seklini belirten kurum yazısı,

19- Dövize ilişkin işlem yapanlar:
* Banka ve Kambiyo Genel müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi,
* Oda kayıt belgesi, Vergi dairesi yazısı, işyeri ruhsat fotokopisi,
20- Avukatlardan:
* Bağlı oldukları barodan üyelik yazısı,(Tarih, sayı ve mühürlü olacak)

21- Noterlerden:
* Noterlik belgesi fotokopisi,
* Vergi dairesi yazısı
22- Oda, birlik, federasyon ve konfederasyonların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile meclis üyeleri:
* Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun yazısı,
* Görevle ilgili seçim tutanağı,

23- En az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı yapmış olanlar:
* Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,
* Il/ilçe seçim kurulu yazısı
24- En az bir dönem belediye başkanlığı veya il genel meclis üyeliği yapmış olanlar:
* Valilik veya Kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,
* Il/ilçe seçim kurulu yazısı 
 

Kamu Görevlisi Olması Nedeniyle Taşıma  

KAMU GÖREVLİLERİNDEN TAŞIMA RUHSATI ALMAK İSTEYENLER İÇİN İSTENİLEN BELGELER
 
1 - Valilik Makamına dilekçe, dilekçe Emniyet Müdürlüğü Evrak Arşiv Şube Müdürlüğünden havale edilecek (Ruhsat yenileyen, devir eden ve devir alan ile birlikte)
2 – Nüfus Cüzdan fotokopisi.
3 - Sağlık Kurulu raporu (Tıp Fakültesi, Devlet Hastanelerinden alınabilir)
4 - Ruhsat fotokopisi (Devir edene ait)
5 - Silah gelecek ( Silah sahibi tarafından)
6 - Devir alan, ruhsat yenileyen 4, MKE’den alan 6 adet fotoğraf
8 -Adli Sicil (Sabıka Kaydı) mahkeme kararı bulunanlar ilgili mahkemeden kesinleşmiş kararı getirecekler)
9 - Silah İstek formu (şubeden verilecek)
10 -Görev Belgesi (Çalıştığı Birimden)
91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin 8 nci maddesine göre taşıma ruhsatı talep edenlerden
görev belgesi; kamu görevlilerinin çalıştıkları kurumların mevzuatına göre yetkili birim amiri tarafından imzalanmış, mühürlü, tarih ve sayılı olacaktır. Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olması gerekmektedir.
 

Emekli Kamu Görevlisi Olması Nedeniyle  

EMEKLİ KAMU GÖREVLİSİ OLMASI NEDENİYLE TAŞIMA RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER
1)Valilik Makamına dilekçe, dilekçe Emniyet Müdürlüğü Evrak Arşiv Şube Müdürlüğünden havale edilecek (Ruhsat yenileyen, devir eden ve devir alan ile birlikte)
2) Sağlık Kurulu raporu (Emekli Olduktan 6 Ay sonra müracaat edenler için Tıp Fakültesi, Devlet Hastanelerinden alınabilir)
3) Ruhsat fotokopisi (Devir edene ait)
4) Silah gelecek ( Silah sahibi tarafından)
5) Devir alan, ruhsat yenileyen 4, MKE’den alan 6 adet fotoğraf
6) Adli Sicil (Sabıka Kaydı) mahkeme kararı bulunanlar ilgili mahkemeden kesinleşmiş kararı getirecekler)
7) Silah İstek formu (şubeden verilecek)
8- Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü veya ilgili kurumlarca düzenlenmiş emekli olunduğuna dair belge veya emekli kimlik kartı fotokopisi
9- Haklarında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin kurum yazısı,
10 – Emeklilik Onayı.
 
 
 
 
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • BİMER
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • PEKAY
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü