Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
 • YİVSİZ AV TÜFEĞİ RUHSATI
 • YİVLİ AV TÜFEĞİ RUHSATI

 

YİVSİZ AV TÜFEĞİ RUHSATI

17.09.2009 Tarih ve 3056 sayılı Valilik Olurları ile Şubemizce Yürütülmekte olan Yivsiz Av Tüfek Ruhsatnamesi ile Yivsiz Tüfek Satın alma Belgeleri işlemleri, Emniyet Müdürlüklerince Yürütülmesi uygun görülmüştür.
      1-Talebe İlişkin Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe
      2-Son bir yıl içerisinde çekilmiş 4 adet fotoğraf
      3-Dr.Raporu
      4-Vergi Dairesine yatırılmış harç makbuzu
      5-Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı
      6-Yarım kapak dosya
      7-Yenileme esnasında tüfekler tespite getirilecektir
 
NOT : Verilen Yivsiz Tüfek Ruhsatnameleri sadece Taşıma ve Bulundurma Yetkisi verir. Avlanmak için Orman Bölge Müdürlüğüne müracaat edip Avlanma Kartı alınması gerekmektedir 
 
 
 
 
1- Yivli Av Tüfeği Bulundurma Ruhsatı: 
 1. Talebine ilişkin Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe,
 2. Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 3. Nüfus cüzdan fotokopisi (nüfus cüzdanı aslı müracaat esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karsılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan vatandaşlık numarası istenecektir),
 4. Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
 5. Silah ruhsatı istek formu,
 6. Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi,
 7. Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
 8. Nüfus Müdürlüğünden yerleşim yeri ve diğer adres belgesi,
 9. Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi fotokopisi
 10. Yarım Kapak Dosya
 
2- Yivli Av Tüfeği Taşıma Ruhsatı: 
 1. Talebine ilişkin Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe,
 2. Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 3. Nüfus cüzdan fotokopisi (nüfus cüzdanı aslı müracaat esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karsılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan vatandaşlık numarası istenecektir),
 4. Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
 5. Silah ruhsatı istek formu,
 6. Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi,
 7. Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
 8. Nüfus Müdürlüğünden yerleşim yeri ve diğer adres belgesi,
 9. Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi fotokopisi
 10. Yarım Kapak Dosya
 11. Avlanma Kartı Fotokopisi veya Avcılık Sertifikası (Orman Bölge Müdürlüğünden)
 
 
 
 
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • BİMER
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • PEKAY
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü