Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

umuma_mahsus_pasaport

Giriş
 
 
 UMUMA MAHSUS PASAPORT

 

       Umuma mahsus (Bordo) pasaport Türk Cumhuriyeti vatandaşları ve KKTC vatandaşları ile Haymatloslarm(vatansız) alabilecekleri pasaport türüdür. Umuma Mahsus Pasaport yurt içinde İçişleri Bakanlığınca veya İçişleri Bakanının vereceği yetkiye göre Valiliklerce, yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları tarafından verilir.
       Umuma mahsus (Bordo) pasaport Türk Cumhuriyeti vatandaşları ve KKTC vatandaşları ile Haymatloslarm(vatansız) alabilecekleri pasaport türüdür. Umuma Mahsus Pasaport yurt içinde İçişleri Bakanlığınca veya İçişleri Bakanının vereceği yetkiye göre Valiliklerce, yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları tarafından verilir.
       İlimizde Umuma Mahsus (bordo) Pasaport işlemleri Elazığ Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğü ile Karakoçan, Kovancılar, Palu ve Maden İlçe Emniyet Müdürlüğü Pasaport Büro Amirliği tarafından yapılmaktadır.
       NOT : Öğrenciler, öğrenciliklerini gösterir öğrenci belgesi getirmeleri halinde 25 yaşına kadar pasaport defter bedeli yatırmaları halinde harçsız pasaport alabilmektedirler.
   2 Adet Biyometrik Fotoğraf
1. Arka fon beyaz olmalıdır
2. Fotoğraf cepheden yüz hatları net görülecek şekilde çekilmiş olmalıdır
3. 45 x 60 mm ya da 50 x 60 mm boyutlarında olmalıdır
4. Şahsın son halini gösterir olmalıdır.
5. Yüzü engelleyen saç, toka, şapka gibi şeyler kullanılmamalıdır
  TC Nüfus hüviyet cüzdanı (Sadece aslı kabul edilmektedir.)
  Parmak izi (Müracaat esnasında alınmaktadır.)
  Pasaport cüzdan bedeli makbuzu
  Pasaport harç bedeli makbuzu
  Daha önce pasaport alınmışsa başvuru sırasında eski pasaport getirilmelidir.
2017 YILI PASAPORT DEFTER VE HARÇ BEDELLERİ
 
 
DEFTER BEDELİ 94.00 TL​
​SÜRE ​HARÇ ÜCRETİ
​6 AY ​120.10 TL
​1 YIL ​175.50 TL
2 YIL​ ​286.40 TL
​3 YIL 406.70 TL​
​4-10 YIL 573.10 TL
 
PASAPORT HARÇ VE CÜZDAN BEDELLERİ VERGİ DAİRELERİ VE ANLAŞMALI BANKALAR TARAFINDAN   TAHSİL EDİLMEKTEDİR.        
 
        
PASAPORT HARÇ VE CÜZDAN BEDELLERİNİN TAHSİLİNDE YETKİLİ BANKALAR
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
T. HALK BANKASI A.Ş.
T. İŞ BANKASI A.Ş.
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
AKBANK T.A.Ş.
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
T. GARANTİ BANKASI A.Ş.
ŞEKERBANK T.A.Ş.
FORTİSBANK A.Ş.
T.EKONOMİ BANKASI A.Ş
FİNASBANK A.Ş.
DENİZBANK A.Ş.
TEKSTİLBANK A.Ş.
ANADOLUBANK A.Ş.
HSBC BANK A.Ş.
ING BANK A.Ş.
ALTERNATİF BANK A.Ş.
EUROBANK TEKFEN A.Ş.
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
TURKISH BANK A.Ş.
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
CİTİBANK A.Ş.
TURKLANDBANK A.Ş.
 
 
18 yaşından küçüklerin ve kısıtlıların pasaport alabilmeleri için ebeveynlerinin ya da mahkemece tayin edilmiş ise vasisinin muvafakat vermesi gerekmektedir. Kelime olarak ‘izin verme, tasdik etme’ anlamına gelen muvafakat, pasaport müracaatında ‘küçükler ve kısıtlılar adına pasaport alabilmesi için ebeveynler ya da vasisi tarafından verilen izin’ anlamına gelmektedir. Muvafakat verecek kişiler (her iki ebeveyn) bu işlemi noter huzurunda yapabilecekleri gibi bizzat pasaport müracaatı esnasında hazır bulunarak görevli memur huzurunda da yapabilirler. Ayrıca yurt dışında bulunan vasi veya veli kendisine en yakın T.C. Elçiliği ya da Konsolosluğuna müracaat ederek muvafakatname verebilir.
Yurt dışında düzenlenen muvafakatnamelerin müracaat esnasında aslının, yabancı dilde düzenlenmiş ise aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş örneğinin teslim edilmesi gerekmektedir. T.C. Konsolosluklarınca düzenlenmiş muvafakatname ilgili konsolosluğun faksından müracaat biriminin faksına gönderilmesi durumunda bu belge de kabul edilmektedir. Müracaatın yapılacağı birimin (Elazığ Emniyet Müdürlüğü) faks numarası ; 0424 241 10 09
Parmak izi Çıktısı : 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5’inci maddesi uyarınca, 7 yaşından gün almış ve daha büyük çocuklardan parmak izi alınmaktadır.
Çocuğun pasaport alabilmesi için mahkemece velayet hakkı kendisine verilmiş olan ebeveynin muvafakat vermesi yeterlidir. Boşanma ve velayet konusu nüfus idarelerine bildirilmiş ve kayıtlara işlenmiş ise velayet sahibi ebeveynden mahkeme kararı istenmemektedir. Ancak karar sisteme kayıtlı değil ise velayet sahibi ebeveynin müracaat esnasında kesinleşmiş mahkeme kararını ibraz etmesi istenmektedir.
Boşanma işlemi; Fransa, Almanya, Portekiz, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Lüksemburg ve İspanya’da gerçekleşmiş ise bu makamlar tarafından mutad meskeni o yabancı devlet olan bir Türk çocuğunun korunmasına ilişkin olarak alınan ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı olduğu değerlendirilmeyen yabancı mahkeme kararı ve tercümesinin onaylı örnekleri ile başvurulması halinde kararın Türk Mahkemelerince tenfiz şartı aranmadan ilgili dış temsilciliklerimizden İl Emniyet Müdürlüklerine gönderilmesi veya elden ülkemizdeki noterce tastik edilmesi halinde bu kararların yurt içindeki pasaport müracaatlarında kabul edilecektir. Ancak boşanma işlemi yukarıdaki ülkeler dışında gerçekleşmiş ise yabancı mahkeme kararı ve tercümesinin onaylı örnekleri ile başvurulması halinde kararın Türk Mahkemelerince tenfiz şartı aranmaktadır.
Çocuğun pasaport alabilmesi için hayatta olan ebeveynin muvafakat vermesi yeterlidir.
Bu durumda velayet hakkı anneye aittir. Annenin tek başına muvafakati işlemler için yeterlidir. B aba tanıma yapmış olsa bile çocuğun pasaport alması esnasında bilgisi ve izni gerekmemektedir. Babanın, ancak velayet davası açması ve çocuğun velayetinin babaya ya da ortak olarak anne-babaya verilmesi durumunda muvafakati aranmalıdır.
 
Anne babadan birisi hapiste ya da kısıtlı ise çocuğun pasaport alabilmesi için kısıtlı almayan ebeveynin muvafakati işlemler için yeterlidir. Kısıtlı olan ebeveynin kısıtlı olduğunun (hapiste hükümlü olarak cezasının infazını bekleyen ebeveynler için cezaevinden alınacak hükümlü olduğuna dair yazılı belge ya da akli yeterliliğe sahip olmayan ebeveyn için müracaat memurunun kanaati) yetkili makamlarca kanıtlanması halinde diğer ebeveynin muvafakat vermesi çocuğun pasaport işlemleri için yeterlidir.
Cezaevinde tutuklu bulunan ebeveynler (tutukluluğun cezai bir müeyyide olmayıp sadece tedbir kararı olduğundan adli makamlarca kesin hüküm verilinceye kadar) ergin olmayan çocukları için muvafakat vermeleri gerekmektedir. Bu işlem noter tarafından yapılacağı gibi, tutuklu ebeveynin ve pasaport talep edilen çocukların açık kimlik bilgileri(T.C. Kimlik Numarası dahil) yanında çocukların yalnız seyahat etmek üzere pasaport alabilmeleri muvafakatini içeren Cezaevi Müdürlüğü tarafından imzalanmış ve bağlı bulunulan Cezaevi Savcılığınca onaylanmış dilekçeler de muvafakatname olarak kabul edilecektir.
Anne babanın her ikisi hapiste yada kısıtlı ise çocuğun pasaport alabilmesi için kendisine mahkemece tayin edilmiş vasisinin muvafakat vermesi gerekmektedir. Eğer daha evvel çocuğa vasi atanmamış ise ilgili mahkemelere müracaat ederek vasi tayininin yapılması gerekmektedir. Vasi tayini nüfus idarelerine bildirilmiş ve kayıtlara işlenmiş ise velayet sahibi ebeveynden mahkeme kararı istenmemektedir. Ancak karar sisteme kayıtlı değil ise vasinin müracaat esnasında kesinleşmiş mahkeme kararını ibraz etmesi istenmektedir.
18 yaşından küçükler evlenmeleri halinde reşit kabul edilmektedir. Dolayısıyla anne baba 18 yaşından küçük ve evli ise çocuklarının pasaport alabilmesi için muvafakat vermeleri yeterlidir. Anne baba evli değil ise çocuğa mahkemece vasi tayin edilmesi gerekmektedir. Vasi tayini nüfus idarelerine bildirilmiş ve kayıtlara işlenmiş ise vasiden mahkeme kararı istenmemektedir. Ancak karar sisteme kayıtlı değil ise vasinin müra caat esnasında kesinleşmiş mahkeme kararını ibraz etmesi istenmektedir.
Çocuğun velayeti mahkemece kime/kimlere(Mahkeme çocuğun velayetini ebeveynlerden birine ya da her iki ebeveyne verebilmektedir) verilmişse ebeveynden/ebeveynlerden alınacak muvafakat ile işlem yapılır. Mahkemece velayet hakkı kendisinde olan ebeveynin tek başına muvafakati yeterlidir (Velayet müşterek olarak ebeveynlere verilmişse her iki ebeveyninin muvafakat vermesi gerekmektedir). Kesinleşmiş velayet kararı mahkemece ya da taraflarca nüfus idarelerine bildirilmiş ve kayıtlara işlenmiş ise velayet sahibi ebeveynden mahkeme kararı istenmemektedir. Ancak karar sisteme kayıtlı değil ise ebeveynin müracaat esnasında kesinleşmiş mahkeme kararını ibraz etmesi istenmektedir.
 
Pasaport müracaatında bulunacak çocuk 11 yaşından büyük ise Ebeveyn/Ebeveynler tarafından verilmiş muvafakatname ile bizzat kendisi Ebeveynleri olmaksızın pasaport müracaatında bulunabilir.
Eğer çocuk 11 yaşından küçük ise Ebeveynin/Ebeveynlerin mutlaka müracaat esnasında yanında bulunması gerekmektedir. Ebeveyni/Ebeveynler gelemeyecek ise çocukla birlikte müracaata gelecek bir yetişkine Ebeveynin/Ebeveynlerden birinin ‘Çocuğum adına pasaport müracaatında bulunabilir. ’ gibi ya da benzer bir ifadeyi içeren vekâletname vermelidir. Vekâletnamenin düzenlenmesi ile ilgili hususlar için yukarıda belirtilen muvafakatname ile ilgili hususlar aynen geçerlidir.
 
 
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • BİMER
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • PEKAY
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü